.
PRISTUPNI PODACI SAJTA

Preduzeće koje je izradilo internet sajt će pristupne parametre sajta i emaila dostaviti novom upravniku zgrade na osnovu Rešenja Registra iz Opštine Novi Beograd. Potrebno je dostaviti Rešenje na email adresu: info@a4b4.com
Nakon isteka hosting paketa (07.10.2018.) sajt će biti ugašen ukoliko zakuapc ne želi i dalje koristiti domen.
 

NOVOSTI
UGRADNJA ČITAČA KARTICA I POPRAVKA INTERFONA
SPISAK VLASNIKA STANOVA
PEČAT STAMBENE ZGRADE
FINANSIJE ZGRADE
KLIMA UREĐAJI NA FASADI ZGRADE
ADAPTACIJA STANOVA
PUTUJETE NA ODMOR?
KONTAKT UPRAVNIKA
KVAR LIFTA I INTERVENCIJE
CENTRALNO GREJANJE
KABLOVSKI OPERATERI
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192
POLICIJA NOVI BEOGRAD 011 300 8014